PVC LAYFLAT HOSE DATA 4 6BAR - PVC LAYFLAT HOSE 4-6BARPVC LAYFLAT HOSE DATA 4 6BAR - PVC LAYFLAT HOSE 4-6BAR